خدمات

طراحی

طراحی پروژه ها براساس کاربری و نیاز آن ها و ارائه کانسپت، نقشه و جداول محاسبات، بر مبنای استانداردهای روز دنیا

تأمین تجهیزات

ارائه تجهیزات متناسب با طرح و کاربری با تضمین بهترین کیفیت

نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی به صورت کاملاً تخصصی در کوتاه ترین زمان، همراه با خدمات پس از فروش